Hur var din uppväxt?

Trasslig uppväxt?

Då kan du bära på mönster som styr ditt liv. Vi lär oss mycket om hur vi ska vara och behöver tänka i vår ursprungsfamilj och i livet sedan behöver vi anpassa oss efter olika ibland dysfunktionella system eller människor. Detta sätter tankespår i oss och skapar program, och ibland beroenden, som vi lever efter för det är så vi tror att vi ska leva och det är på så sätt vi tror vi får vara med. Kanske detta inte är på en medveten nivå. Än värre, då det styr och skapar komplikationer i våra liv, vårt inre mående och i våra relationer. Framförallt kan vi få problem när vi vill vara ansvarstagande mogna vuxna. Har man inte fått sina behov mötta under sin uppväxt är de depriverade (ej tillgodosedda) och vi kan sedan själva fortsätta att deprivera våra egna behov i livet. Vi hamnar i relationer och på arbetsplatser där vi inte mår bra. Detta är tragiskt och inte så livet behöver se ut. Du är värd att leva ett liv fullt ut och känna dig fri. Det var inte okej det som hände då eller det du utsätts för nu och det kan man behöva titta på och sörja men sedan ligger friheten i att det är bara vi själva som kan ta ansvar för att förändra hur det är för oss nu och det kan du göra med ett steg idag. Hör av dig!


Uppvuxen i dysfunktionell familj? även ibland kallat Vuxet barn
En dysfunktionell familj, kan betyda att en person i familjen har ett beroende men det kan också betyda att någon varit sjuk, arbetat för mycket, varit känslomässigt- eller fysiskt frånvarande, att man fått stryk eller på annat sätt dysfunktionell så att familjemedlemmarna inte fått sina behov tillgodosedda. Många vet inte om att de är uppvuxna i en dysfunktionell familj, har förträngt eller man vill inte se på sin familj på det sättet.

Detta gör i alla fall att man ofta utvecklar mönster för att anpassa sig till dessa system. Det kan vara överlevnadsstrategier rent av. Dessa mönster är inte alltid lätta att se och även om man ser dem kanske man inte upplever dem så lätta att göra sig av med. Ofta hänger dessa tankemässiga mönster och beteenden med en in i relationer eller i sitt yrkesliv och ställer till det för en. De behov vi inte fått tillgodosedda som barn blir depriverade(ej tillgodosedda) och så fortsätter vi att deprivera dem för oss själva i livet. Obearbetade destruktiva mönster kan vi dessutom föra vidare(omedvetet) till våra eventuella barn. Det behöver inte fortsätta så. Det var inte okej det som hände då och det kan vi behöva sörja. Tillsammans kan vi titta på vilka mönster som inte gynnar dig idag och lösgöra oss från dem. Att se dessa mönster och lösgöra dig från dem som du inte längre vill ha lovar jag öppnar nya möjligheter för dig i livet. Du kommer att kunna se på dig själv och livet på ett nytt sätt på denna nya väg. Vi på Addaway har egen erfarenhet av detta. Hör av dig om du har fler frågor.