Det finns en ny väg!

Du kommer att kunna se på dig själv och livet på ett nytt sätt!

Är det dags att investera i dig själv?

-  Gör du eller säger du saker fast du lovat dig att inte göra om det? läs mer om  att bryta allmänna mönster

- Sitter du fast i något du inte kan ta dig ur? Ett tankemönster, beteende, en relation eller annat? läs mer om relationer

- Är du anhörig eller medberoende till någon eller till ett system?

- Upplever du dig beroende? läs mer här beroende

- Har du problem med sex eller relationer? läs mer sex-och-kärleksberoende

- Har du haft en trasslig uppväxt? läs mer här

- Är du uppväxt i en dysfunktionell familj? läs mer här


Alla kan någon gång i livet behöva stöttning i att förändras eller få stöd i att se saker på ett annat sätt. Vi människor behöver varandra för att se oss själva och utvecklas (vecklas ut). Jag är utbildad inom beroende och medberoende vilket betyder att jag hjälper människor att förändras på en djup nivå men jag arbetar också med att titta på människors mer allmänna mönster och ageranden och att hjälpa människor att bryta med dessa och bli mer fria att välja.

 

Hör av dig till mig så tittar vi på var du står i idag och var du vill komma. Du behöver inte göra detta ensam och ja, det är värt det! kontakta mig här 


Möjligheten finns att stå mer fri i dig själv!