joran-quinten-5XcKR9ZeaOY-unsplash

Om Addaway

Addaway är för dig som har en önskan om en förändring i livet. Det kan vara i en del av ditt liv eller en önskan om en helt ny riktning livet.
add a way
profile

Om mig

Jag heter Hannah Meyer Sjöblom och arbetar idag med transformationssamtal, är i grunden utbildad lärare i svenska och engelska årskurserna 1-9 och arbetade med detta i 16 år. De sista 9 åren med elever med särskilda behov. Där fick jag möjligheten att möta dessa elever ”en till en” som inte alls blivit sedda och förstådda i dagens skolsystem. Jag började känna att jag ville göra annat än att ex. prata om Strindberg med dem.  Jag ville hjälpa eleverna med deras välmående. Många av dem kom från sk. dysfunktionella familjesystem och det gjorde jag själv också så därav kanske jag brann lite extra för dem och att hitta en lösning. Jag började att studera Addiktologi (läran om bindningar) vid Fria Universitetet i Norden där jag blev certifierad beroende- och medberoendeterapeut efter 3 år. Jag byggde sedan på den utbildningen med: metoder för traumabearbetning, drömterapi och gestaltterapi. 
Jag har själv gått i många terapier och sökt svar på min låga självkänsla och mitt dåliga mående och mina mönster i relationer. Jag har fått hjälp av gestaltterapi, 12-stegs program och EMDR…

Eftersom jag med tiden hade fått syn på mina egna dysfunktionella mönster i kärleksrelationer och önskade en förändring så jobbade jag med detta i ett 12-stegsprogram för detta. Blev fri från att agera i dessa mönster och har varit det i 9 år.  Jag fick ett gott mående och var och är tacksam. 

Jag ville dela med mig av att det finns ett sätt att ta sig ur destruktiva relationsmönster så jag vidareutbildade mig till CSAT Certified Sex Addiction Therapist i USA. Var sedan med och startade upp behandlingar för kvinnor på en privat klinik men även på Beroendecentrum 2019. Fann stor tillfredsställelse i att jobba med att människor vaknar upp till deras inre och ser sig själva som värdefulla och förändringen i och med det. 

Jag hade som sagt ett gott liv men det som fortsatt att spöka var mitt mående framförallt gällande oro och osäkerhet. Oron kunde liksom smyga sig in och hålla på kring ett område och detta i sig oroade mig för att jag skulle hamna i depression (som jag tidigare haft vid två tillfällen i livet) eller att jag var ”sjukare” än jag förstått. 

Januari 2019 fick jag av en blivande kollega en podd skickad till mig. Det var med en amerikansk psykiater vid namn William Pettit. Eftersom jag ansåg att denna blivande kollega var en förebild i välmående började jag lyssna. Det första avsnittet hette: ”There is only one mental illness- chronic mental stress”. Jag kan inte med ord beskriva vad som hände. Jag liksom ”hörde” något bortom orden och grät stundtals av att jag blev berörd och kände att ”detta känns sant, det är så här det är”. Han har förstått något om människors välmående. Så det blev alla 12 avsnitt och tårar rann emellanåt i varje avsnitt och mitt eget mående av att bara lyssna på detta höjdes. Jag blev liksom påmind om något som var sant och fanns i mig, ett medfött välmående. Här började min resa med de tre principerna för det var nämligen förståelsen av dessa som denna man hade med sig i sitt arbete med sina klienter/patienter och han hade sådana historier att berätta. Människor som kom till honom och trodde att de var skadade/trasiga för livet men som såg något nytt och fick förändrade liv, en man som hade levt med svår schizofreni som ”vaknat” upp till sig själv efter 40 år. Jag fortsatte sedan att följa denna psykiater på Youtube och via kurser, och gör än idag. Jag hittade sedan till Sydney Banks som var den man som avtäckte och började sätta ord på det han avtäckt med hjälp av att beskriva detta som principer. 

Bara av att lyssna på Sydney Banks och läsa hans korta böcker skedde det stora förändringar i mitt liv. Jag fick både små och stora insikter som fick osanningar att ramla bort, uppfattningar jag fått med mig om mig själv genom tolkningar av händelser från när jag var liten, eller något jag själv gjort och fick istället till mig sanningar som skapade en sådan frihet i mig och vid en insikt försvann exempelvis 80 % av mina orostankar. 

Jag fortsätter än idag och täcka av denna förståelse för mig själv och det finns en oändlig massa rikedom att se och framförallt inse. 

Efter att ha fått en sådan transformation av denna förståelse ville jag börja arbeta utifrån detta och dela med mig. Så jag har sedan dess gått otaliga kurser och har idag kontinuerlig handledning av två personer som själva fick vägledning i denna förståelse av Sydney Banks. 

profile
”Throughout time, human beings have experienced insights that spontaneously and completely changed their behaviour and their lives, bringing them happiness they previously had thought impossible”

The Missing Link, Sydney Banks

Min utbildning

 • The Three Principles – studerat De tre principerna och transformationssamtal
 • Utbildad sex- och kärleksberoende terapeut via IITAP(International Institute of Trauma and Addiction professionals) i USA 2017-2018. Läs mer på www.iitap.com och www.sexhelp.com  
  – Patric Carnes task-centered, competency-based approach to treatment (med uppgifter) http://www.iitap.com/wp-content/uploads/2015/11/ARTICLE_Task-Centered-Competency-Based-Approach-to-Treatment_PCarnes.pdf
 •  Utbildad beroendeterapeut, Addiktologi -läran om bindningar, via Fria Universitet i Norden 2011-2014.
  – 12-stegsmetoden (som rekommenderas av Socialtjänsten)
  – Minnesotamodellen (med undervisning)
 •  Vidareutbildad i gestaltterapi, traumabearbetning och drömterapi via Fria Universitet i Norden 2014-2016.
 •  Handledare i sorgbearbetning via Svenska Institutet för Sorgbearbetning www.sorg.se
 • MI- motiverande samtal
 • Förlåtelseprocesserna- Förlåta sig själv och Förlåta andra av Barbro Holm Ivarsson, www.barbroivarsson.se
 • Återfallsprevention via Karolinska Institutet i Stockholm
 •  Spelberoende via Karolinska Institutet i Stockholm
 •  Rök-och snusavvänjning
 •  Enklare hypnos

Handledare

Välkommen att höra av dig så berättar jag mer. 

Jag ser fram emot att följa dig en bit på denna nya väg!