Addaway

Add a (new) way


O
m företagsledaren

Hannah Meyer Sjöblom, är beroendeterapeut, CSAT (certified sex addiction therapist) och är i grunden även lärare i främst svenska men även engelska och har arbetat med det i 16 år. De sista nio åren med elever med särskilda behov (NPF). Med åren utvecklades ett intresse för beroende/terapi/behandling vilket ledde till sökandet av utbildning inom området. 

Arbetar

Har nu företaget Addaway, anställd på Beroendecentrum Stockholm och arbetar även på uppdrag som konsult till andra företag i behov av terapeut eller föreläsare. 


Utbildning

-Utbildad sex- och kärleksberoende terapeut via IITAP(International Institute of Trauma and Addiction professionals) i USA 2017-2018. Läs mer på www.iitap.com och www.sexhelp.com

- Utbildad beroendeterapeut, Addiktologi -läran om bindningar, via Fria Universitet i Norden 2011-2014.
  
- Vidareutbildad i gestaltterapi, traumabearbetning och drömterapi via Fria Universitet i Norden 2014-2016.

- Handledare i sorgbearbetning via Svenska Institutet för Sorgbearbetning www.sorg.se

- MI- motiverande samtal

- Rök-och snusavvänjning

- Enklare hypnos
- The three principles - utbildning i transformation

Praktik

-Korpbergets behandlingshem, Kramfors 

-DBK Sverige (förut Dysberoendekliniken), Stockholm

Handledning
-Tar  handledning av Monica Meyer, IITAP Supervisor, gällande sex och kärleksberoende, läs mer om henne här http://www.linkedin.com/in/monica-meyer-ph-d-15b7b02b

Gällande The three principles:

- Har Dicken Bettinger som mentor  https://theprinciplesinstitute.com/about-dicken-bettinger/

samt Christine Heath som handledare. Clinical Director:

https://www.hawaiicounselingandeducationcenter.com/

och tidigare haft Jan Chipman http://www.vantageconsult.com/about-us/

Min praktiska erfarenhet inom området

Jag har egen erfarenhet och närstående med problematiken beroende, medberoende och dysfunktionell uppväxt (ibland sk. Vuxet barn).  Även själv jobbat med sorg, förlåtelse och att se och bryta egna tanke-/mönster och på så sätt fått ett nytt liv. Detta med att ha egen erfarenhet som terapeut är speciellt bra då man menar att man lättare kan möta en klient om man vet vad klienten pratar om och kan relatera till problemen själv. Men man har självklart gjort behandling och är fortsatt engagerad i sitt tillfrisknande.

"Det finns en annan väg! 
 ADD A WAY

Jag kan visa den och följer dig gärna"   

                  jag strrejpg

                       Hannah Meyer Sjöblom

Mitt arbetsområde

Jag tar emot klienter som vill komma vidare med sig själva och bryta med gamla mönster som inte längre är för ens eget bästa. Det kan vara att komma ur ett beroende eller medberoende eller bryta bindningar till olika saker, personer (relationer), beteenden och tankar. Har spetskompetens inom sex- och kärleksberoende. Tar även emot klienter som vill bearbeta att vara anhörig till någon med ett beroende eller annan dysfunktion eller att ha växt upp med beroende föräldrar eller upplevt dysfunktion på annat sätt (inte fått sina behov tillgodosedda/anpassat sig). Klienter kan även komma för att bearbeta sorg och förluster eller att förlåta sig själv eller andra. Dessa mönster vi nämner kan också ligga till grund för bl.a. depression, ångest, stress och utmattningstillstånd. 

Vi använder oss av;

Vi arbetar med terapi i grupp och enskilt och har även terapi och behandling online.


Vi har även erfarenhet av tar emot engelskspråkiga klienter. 

"If there is a will, there is a way-Addaway"


Har du frågor? Mejla info@addaway.se  eller ring 0767-608270 (du får självklart vara anonym vid denna kontakt om du vill det).