Mind - consciousness - thought

De Tre Principerna

De tre principerna är just principer, grundläggande, alltid gällande och universella. Så som gravitationen, alltid där och alltid gällande. Dessa principer är som krafter, gåvor som ger oss förmågor till liv och i livet. 
Jag kommer att använda mig av de engelska orden för de tre principerna. Sydney Banks, mannen som avtäckte principerna kom från Skottland och den mesta, men inte all, litteratur och audios som finns är på engelska.

Ett försök att med ord beskriva dessa formlösa principer

Mind

Den universella kraften, livsenergin, intelligensen bakom allt, källan, alltet, det som ger oss liv – förutsättningen för själva livet.

Consciousness

Medvetandet ger oss just medvetenheten om själva livet, om det som händer, om det vi skapar via tanke. Medvetandet ger, med hjälp av våra fem sinnen, våra tankar liv och gör att våra tankar/ tolkningar av det vi ser känns så sanna och verkliga. 

Thought

Den skapande kraften och den kraft som skapar den verklighet vi upplever. Det betyder inte att jag skapar det bord jag ser, men jag skapar min tolkning, hur jag ser bordet. Jag målar världen och det som händer med min personliga pensel, thought

Metaforer

Det finns många metaforer för att förklara de tre principerna. Anledningen till att metaforer används för att beskriva dem är för att principerna är formlösa och kan därav inte beskrivas med enbart ord. De behöver förstås bortom intellektet, höras av ditt inre för att förståelsen ska få liv i dig. Metaforer kan då användas för att få en känsla av vad som beskrivs. Den känslan är grunden i hela denna förståelse. Vi lär oss att känna igen den känslan som kan leda oss på vår väg och öka vår förståelse av oss själva, världen och det bortom. 

Sagts av klient

De tre principerna hjälper mig jättemycket, de ger mig hopp om att jag kan vara lycklig och okej även om saker inte blir som jag tänkt mig. Jag är så otroligt tacksam att jag råkade hitta en terapeut som är i kontakt med sin inre visdom och andlighet när jag inte ens visste att det var det jag behövde.” Saga
 
Denna förståelse väver samman det psykologiska systemet och den andliga delen (vad vi är förutom kropp och hjärna). Vilket många terapier och metoder inte gör.
 
 
 

“Det är så lätt att fastna i ältande om att man borde gjort annorlunda eller tankar om att det finns något bättre längre fram om man vidtar en massa åtgärder. Insikten om att allt är ok i just den här stunden ger ett lugn som gör det lättare att göra bra val för framtiden och sluta älta det som varit.

Tack Hannah, för att du delat med dig av de tre principerna!”

 -Rebecka
(webbutcklare, fick kännedom om de tre principerna genom Hannah i bygget av den här hemsidan)