Anhörig - Medberoende

Anhörig

Är du anhörig till någon som har ett beroende? Det är ingen lätt sits. Det påverkar oss på alla plan. Känslomässigt, relationsmässigt, socialt, psykiskt, fysiskt och även värderingsmässigt. Man tar ofta ansvar för den beroende och allt runt om vilket gör att man kan känna sig trött, orolig, arg, sårad, ledsen och kanske också innerst inne rädd och ensam. Man känner sig även ofta ensam att dra hela lasset och man har ofta ingen att prata med, blir isolerad, kanske för att man skäms. Tron eller tanken att "jag måste ta ansvar, fixa och rädda" skapar ett tungt ok att bära ensam. Det ska inte behöva vara så. Vi på Addaway har själva erfarenheter av att ha levt så och har tagit oss ur det. Vägen ut betyder inte nödvändigtvis ut ur en relation, det kan vara att man vill komma ut ur ett beteende, en situation, en kris eller bara helt enkelt behöver hitta tillbaka. Eller att kunna känna en ny glädje och frihet och detta oavsett om den beroende tillfrisknar eller inte. Hör av dig, det är dags att någon som förstår lyssnar på dig. För det är du värd. Har du frågor kring detta? Hör av dig så kan jag berätta mer.


Medberoende

  • Kan du ofta komma på dig själv med att säga ja fast du egentligen ville säga nej?
  • Känner du ofta att händelser och andra människor styr ditt liv?
  • Strävar du efter att vara andra till lags och sätter andra före dig själv?
  • Händer det att du ofta bryter dina egna bestämda rutiner/planer för att reagera på eller gör något för någon annan?
  • Upplever du ofta att du är den person som tar ansvar för allting?

Att leva tillsammans med en person eller växa upp med någon som har ett beroende gör ofta att man utvecklar ett medberoende, dvs. en sorts överanpassning till något som inte är normalt. Det kan till och med vara en sorts överlevnadsstrategi. Det kan också vara att man är medberoende till ett dysfunktionellt system på arbetet. Man börjar tycka att det som från början var onormalt till och med är normalt. Om detta pågår länge så skapas mönster som kan vara svåra att se och som man inte mår bra av. Man står ofta tillbaka med sina egna behov vilket inte är bra och skapar stress och dåligt mående och kan skapa följdsjukdomar. Många som är medberoende får problem med utbrändhet då de inte känner av sin gräns utan överanpassar sig eller presterar för mycket. Vi på Addaway vet då de själva på ett eller annat sätt har erfarenhet av medberoendet. Vi kan tillsammans titta på vilka mönster som ställer sig i vägen för dig och hur vi kan lösgöra oss från dem för att du ska kunna välja helt fritt vad du vill göra och hur du ska leva. Om du har fler frågor om medberoende, hör av dig.